Karriär hos Paulig

18.2.2014

God smak är viktigast

För oss som arbetar i Paulig-koncernens kaffedivision är hög kvalitet och god smak det allra viktigaste – både i produkterna och i allt vi gör. Vi väljer ut våra anställda med omsorg och vill hålla fast vid våra professionella medarbetare.

Vi fäster extra stor uppmärksamhet på chefsarbetet och på att utveckla ledarskapet, då det har en direkt inverkan på de anställdas hälsa och välmående. Vi respekterar varandras höga yrkesskicklighet, men även vår inställning, vårt beteende och vårt sätt att arbeta baserat på våra värden: vi värdesätter nyfikenhet, ifrågasättande samt förmågan och viljan att omsätta idéer i praktiken. Vi har en genuin önskan om att växa och utvecklas tillsammans så att vi kan bli ännu bättre. Var och en av oss ansvarar för att vi och våra produkter lämnar en god eftersmak.